Over het konijn

Gevoelige sociale dieren

Konijnen zijn heel sociale dieren. Ze voelen zich het best als ze in gezelschap zijn. Eenzame konijnen, die helemaal alleen in een hokje opgesloten zitten, trekken zich terug in hun eigen wereldje. Het zijn ‘stille dieren’, maar dat wil niet zeggen dat ze geen gevoelsleven hebben en geen emoties kunnen ervaren. Integendeel: ze worden rustig wanneer hun konijnenmaatje in de buurt is, en kunnen erg gestresseerd raken wanneer ze alleen zijn. Ze kunnen plotse bewegingen of oppakken associëren met een aanval van een roofdier en kunnen dan in paniek raken en zich hevig verzetten. Als je een konijntje in huis haalt zodat de kinderen er mee kunnen spelen, het op hun schoot zetten of er in hun armen mee kunnen rondlopen, dan zal je hoogstwaarschijnlijk een gestresseerd konijn hebben en ontgoochelde kinderen.  Konijnen willen graag zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden en op een respectvolle manier met je samenleven. Wil je een bijzondere band met je konijn uitbouwen, neem dan zeker een kijkje op hersenwerk voor konijnen

Schemerdieren

Konijnen zijn schemerdieren en zijn het actiefst ‘s ochtends of ‘s avonds. Hou je een konijn binnenshuis, zorg dan dat ze vooral op die momenten vrij kunnen rondlopen. Je kan dan gekke luchtsprongen (binkies) waarnemen. 

Intelligente dieren

Konijnen zijn slimme dieren. Ze kunnen heel veel leren en zijn goede denkers. Ze herkennen ook heel goed de leden van het gezin (zowel op zicht als via de stem) en kunnen heel enthousiast worden als je met een lekker stukje fruit of groente bij hen komt. Als ze echt heel veel van je houden dan tonen ze dit door likjes te geven. Konijnen kunnen hun naam leren en naar je toe komen als je hen roept.

Bekijk hieronder hoe bijzonder konijnen wel zijn:

Schuiven naar boven